Stormbringer Rock Club

Stormbringer Rock Club was started in the autumn of 2011. After two meetings with 20-30 rock interested people from the region, a board was selected and the club founded. There had long been talk about founding a club as many in the Land disctrict have a great interest in rock. Many travelled often to concerts and we felt it would be fun to bring the people together. The purpose of the club was initially to organize club evenings and share good music. After a while the possibility of using Lavvotunet as concert area appeared, and we startet the job as concert organizers. Stormbringer Rock Club så dagens lys høsten 2011. Etter 2 møter, hvor 20-30 rockeinteresserte møttes, ble styret valgt og klubben stiftet. Det hadde lenge vært snakk om å danne en klubb da mange i Land distriktet har stor interesse for rock. Mange reiser ofte på konserter og vi syntes det ville være morsomt å samle folket. Formålet med klubben var i første omgang å samle til klubbkvelder for å dele musikksmak. Etter hvert åpnet også muligheten for å bruke Lavvotunet som konsertarena og vi begynte også med jobben som konsertarrangør.

Se our club statutes (in Norwegian) for more supplementary information. Se våre vedtekter for mer utfyllende informasjon.

As a voluntary non-profit organization, economy and effort is important. Membership dues are primarily intended as security to be able to book bigger artists. Out basic idea was that travelling to concerts costed a lot, and we should rather pool this into a club to bring our heroes to Dokka. This also ought be your basic intention for investing into a membership. In the long term we hope the club finances will grow such that we can spend money on for instance free concert travels for members. Som frivillig klubb er økonomi og innsats viktig. Medlemskontingent er i første omgang ment som sikkerhet for å kunne booke større artister. Våre grunntanke var at reise til konserter kostet mye og at vi heller kunne putte dette i ei klubbkasse for å få våre helter til Dokka. Dette bør være grunntanken for deg som vil investere i medlemskap. På sikt håper vi at klubbkassen vokser slik at vi kan bruke noe midler på eksempelvis konsertturer for medlemmer.

If a membership is not suitable for you, please remember you can support the club through Grasrotandelen at Norsk Tipping. Passer ikke medlemskap for deg så husk at du kan støtte gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

We aim to encompass the entire range of the term rock. So come join us, and you can influence through member meetings which artists we selects to work with. Vi ønsker å favne bredt rundt begrepet rock. Så bli medlem og du kan påvirke gjennom medlemsmøter hvilke artister vi skal jobbe med.

And last, but not least, to all of you: COME TO OUR CONCERTS, and the club will work hard to bring the bigger names to Dokka. ROCK ON. Og ikke minst til dere alle: KOM PÅ VÅRE KONSERTER, så skal klubben jobbe hardt for å få kjente navn til Dokka. ROCK ON.

Please also visit our Facebook pages: http://www.facebook.com/pages/Stormbringer-Rock-Club/314006875277432. Se også våre facebook sider: http://www.facebook.com/pages/Stormbringer-Rock-Club/314006875277432.